Veel van mijn cliënten worstelen met piekergedachten. Het niet kunnen loslaten van ‘futiliteiten’ en daarin blijven vastlopen waardoor een negatieve spiraal ontstaat. Bij aanvang van een traject geef ik regelmatig de opdracht mee om zichzelf te oefenen in dankbaarheid.

Een banale opdracht die heel veel kan brengen. Onlangs kreeg ik de vraag of er evidentie voor bestaat. Het antwoord is volmondig; JA! Natuurlijk!

Ik neem jullie graag even mee in de krachtige wereld van het effect van dankbaarheid.

Ondermeer de Amerikaanse psycholoog Robert Emmons verrichte onderzoek naar de positieve effecten van dankbaarheid. Hij definieert dankbaarheid als ‘een gevoel van verwondering, erkentelijkheid en waardering voor het leven’.

Waarin schuilt nu de kracht van het oefenen op dankbaarheid?

Het zit hem in een 3-tal zaken:

  • Dankbaarheid verhoogt ons gevoel van welbevinden.
  • Dankbaarheid brengt ons meer vertrouwen en generositeit.
  • Dankbaarheid als tegengif voor consumentisme.

Mensen die veel dankbaarheid voelen, beschikken over een groter gevoel van tevredenheid en geluk over hun leven. Sterker nog, mocht er een medicijn met eenzelfde effect op de stemming van mensen bestaan zouden we het als een wondermiddel omschrijven. Het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek richt je aandacht op zaken waarover je je goed voelt. Op die manier wordt er een voorraad van mogelijke endorfinemomentjes opgebouwd waarnaar je kan teruggrijpen als het wat moeilijker gaat. Het draait erom dat je leert op te merken wat er al is.

Dankbaarheid draagt bij aan een groter vertrouwen in onze medemens. We zijn ertoe geneigd om die mensen te helpen naar wie we ons dankbaar voelen. Hiertoe draagt dankbaarheid bij aan samenwerkingsgedrag en samenwerking in de samenleving. Altijd zeer nuttig in werk en leefcontexten.

En als laatste draagt het oefenen van dankbaarheid bij aan een groter gevoel van eigenwaarde. Een gevoel dat ertoe bijdraagt tevreden te zijn met wat er al is. Een gevoel dat ons weghoudt van de verleidingen van de reclame en de beelden die ons worden opgedrongen over wie we zouden moeten zijn en welke middeltjes ons daarbij kunnen helpen. Kortom de middeltjes die ons doen verlangen naar wat er niet is en die bijdragen aan een groter gevoel van onrust. Het is net zo waardevol om onze gedachten te laten sturen door wat er wel is en wat we mogen koesteren. En op die manier te kunnen bijdragen aan een zorgzame samenleving en zorg voor onszelf.

Hoe ziet zo’n oefening er nu uit?

Op het einde van de dag neem je 10’ de tijd voor jezelf.je sluit de ogen en overloopt de film van je dag. Voel en ervaar wat je een klein pleziertje bracht. Selecteer er een 3-tal zaken uit en noteer die in een schriftje. Jouw dankbaarheidsschrift.

Lukt het je niet om dit dagelijks te doen? Geen probleem, je kan dit elke dag opnieuw opstarten. Na een tijd zal je zien wat je vreugde brengt, dat zijn de zaken die je in stormachtige tijden zeker dient te blijven doen. dat zijn de zaken die je helpen om de stormen van je leven, werk en relaties te trotseren zonder omver te vallen.